Follow Bersærk to join the conversation.

When you follow Bersærk, you’ll get access to exclusive messages from the artist and comments from fans. You’ll also be the first to know when they release new music and merch.

Messages

Bersærk

Aarhus, Denmark

Aarhusianske BERSÆRK råber sit publikum til live og fører det tilbage til dengang, hvor en mand var en mand, en kvinde var klar til kamp, og BERSÆRK var noget, man gik i fællesskab.

Det musikalske univers er tungt, solidt og insisterende med den nordiske lyd som grundnerven. Den højeksplosive, dansksprogede stoner-/doom-rock, kalder på den indre ulv og får publikum til at hyle i kor!